Prijava, propozicije i uputstva

Važni datumi za organizaciju konferencije

25/03/2020 Rok za dostavljanje apstrakata

20/04/2020 Program rada konferencije i knjiga apstrakata

22/04/2020 Prijava  učesnika

24/04/2020 Onlajn konferencija ANTiM 2020

20/05/2020 Rok za dostavljanje radova

24/06/2020 Izrada zbornika radova

 

Kotizacija i način plaćanja

KOTIZACIJA I NAČIN PLAĆANJA

 

Usled proglašavanja i uvođenja vanrednog stanja u Republici Srbiji, zbog eskalacije koronavirusa COVID-19 obaveštavamo vas da se kotizacija za učešće sa radom neće naplaćivati.

Registracija učesnika konferencije

Registracioni listi

Recenzentski listi