ANTiM-2020

Sedma međunarodna naučna konferencija
ANTiM 2020

Sedma Međunarodna naučna konferencija Primena novih tehnologija u menadžmentu i ekonomiji ANTIM 2020.organizuje Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo u saradnji sa Fakultetom za poslovne studije i pravo, iz Beograda u izuzetno složenim i može se reći najsloženijim uslovima od njenog održavanja. Pandemija koju je izazvao virus Korona-19 je zahvatila svet na globalnom nivou, što je otežalo, odnosno sprečilo dolazak partnera Fakulteta na još jedno druženje i razmenu naučnih informacija iz različitih oblasti koje obrađuje Međunarodna konferencija.

Ipak, Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo je uspeo da prevaziđe probleme zabrane avio letova, odnosno zabrane kretanja, socijalnog distanciranja i drugih ograničenja i da ovu Međunarodnu konferenciju organizuje uz potpuni primenu informatičko komunikacionih tehnologija. Za učešće na MK se prijavilo preko 120 učesnika koji će se nalaziti u svojim zemljama ili stanovima gde će slušati i učestvovati u radu, što je više nego na prethodnim međunarodnim konferencijama. Očekujemo da se konferencija uspešno okonča i da ćemo dođi do novih znanja koja su nam toliko neophodna.

Desetogodišnje iskustvo Fakulteta za informacione tehnologije i inženjerstvo, ukazuje i dokazuje da je moć tehnologije velika i da obrazovne ustanove koje školuju buduće informatičare i inženjere, podržane pravnom, bezbednosnom, ekonomskom i menadžment naukom i profesijom mogu da obezbede rad i u vanrednom stanju, kakvo je danas u Srbiji i kako će verovatno po drugim pitanjima biti i u budućnosti. Osnovna sintagma Fakulteta za vreme vanrednog stanja je bila: „Mi ne prekidamo sa radom, zahvaljujući našim akreditovanim programima za DLS i našem desetogodišnjem iskustva.“

Ispostavlja se da sve što postoji na zemaljskoj kugli da je rezultat inženjerske struke i organizacije. Ona može da unapredi kvalitet života i komfor, ali je moguće da tehnologije i dovedu u pitanje opstanak ljudske civilizacije. Ovo znači da je upravljanje tehnologijama isuviše ozbiljna stvar da bi se istom bavili samo inženjeri ili bilo koja druga struka pojedinačno. Takođe je neopravdano i da se velika sredstva ulažu u tehnološke inovacije i naučno tehnički progres, kako bi se ostvarili što veći profiti na uloženi kapital, a da se zapostavi ljudska i humana strana sveta na globalnom nivou.

Razvoj događaja u poslednjih nekoliko godina po pitanju velikih urbanih zagađenja, poplava, požara u kojima su čitave zemlje zahvaćene sa ogromnim uništenjem biodiverziteta, međunacionalnih sukoba i ratova, izdvajanje ogromnih sredstava za naoružanje i drugo to potvrđuje. Najnovije Pandemija je verovatno odgovor prirode na ono što čovek čini prema njoj, jer je poznato da priroda nikada ne prašta, sa svim konsekvencama kojima je ceo svet izložen.

Kriza solidarnosti i poverenja je verovatno dostigla svoj vrhunac, da se danas malo kome može verovati i da egoizam na ličnom, nacionalnom i globalnom planu već uveliko uzimaju svoj danak. Tendencije su da će i u narednom periodu ova dva fenomena, odnosno kriza poverenja i solidarnosti dobijati na jačini, sa daleko razornijim ishodima. Problem jednog i drugog je u tome što se jedno i drugo teško zadobijaju, a veoma lako gube.

U tehničko tehnološkom haosu i paradoksu, postavlja se pitanje mesta i uloge čoveka u visoko tehnološkom, dinamičnom i neizvesnom okruženju. Ovo pitanje je više puta i postavljano na našim naučnim konferencijama ANTIM. Nažalost broj radova koji je obrađivao ovu problematiku je bio mali, ali i nedovoljno kvalitetan, što implicira da se pored primene novih tehnologija u poslovnim i drugim sferama, mora razmatrati i psihološki, medicinski, sociološki, ekološki i drugi aspekti primene tehnologije.

Ovo pitanje treba da bude i predmet razmatranja onih koji dizajniraju kurikulume u društveno humanističkim naukama, ali i u tehničkim i prirodnim naukama, na visoko obrazovnim ustanovama. Princip bi trebao da bude da određeni tehnički predmeti trebaju da dobiju prefiks sociologije, psihologije ili ekonomije, odnosno prava, odnosno da predmeti iz društveno humanističkog polja razmatraju uticaj informacionih tehnologija ili inženjerstva na pravo, ekonomiju, menadžment, itd. Ovo primenjuju razvijene zemlje gde se tehnologija čak razmatra i sa stanovišta filozofije.

Na ovaj način bi se ostvarili sinergetski efekti, a to znači besplatna energija, jer je dokazano da kada dve sile jednovremeno deluju na jedan predmet, da je njihov efekat veći, nego kada bi delovali pojedinačno. Drugim rečima, kada se primena tehnologije posmatra sa tehničkog, ali i sociološko – psihološkog, ili ekonomskog stanovišta, efekat je daleko veći, nego kada to rade pojedinačno pojedine profesije. U navedenom kontekstu su razvijene posebne nauke: ekonomska psihologija, ekonomska bezbednost, sociologija rada, komercijalno inženjerstvo, ekološko inženjerstvo, itd.

To znači da je danas više nego ikada nužno u upravljanje različitim aspektima života, ali i tehnologijama, ekosistemima, pandemijama i drugim prirodnim i drugim katastrofama primeniti holističko sistemski koncept, koji je u isto vreme i tehnologija i to najefikasniji koncept za upravljanje složenim sistemima. Parcijalno  rešavanje problema, bez sagledavanja uzroka i dijagnostike ne može dati zadovoljavajuće rezultate. Pandemija u vezi Korone–19 je to potvrdila, jer ovaj problem ne mogu rešiti samo epidemiolozi, već se moraju uključiti brojne nemedicinske profesije poput stručnjaka iz oblasti kriznog menadžmenta, ljudskih prava, ekonomskih eksperata, psihologa, itd.

Organizacioni odbor poziva buduće domaće i strane učesnike MK ANTIM da svojim radovima potpunije i sveobuhvatnije osvetle mesto i ulogu čoveka u dinamičnom tehnološkom okruženju i predlože mere da ga tehnologija koju je on stvorio ne izbaci iz organizacija i učini ga robotom, jer je dokazano da je bolje biti rob, nego robot.

Međunarodnu naučnu konferenciju ANTIM 2020 finansijski podržava Ministarstvo prosvete i tehnološkog razvoja Republike Srbije, na čemu se organizator zahvaljuje.

Organizator se takođe zahvaljuje i učesnicima koji su dostavili svoje radove za Zbornik apstrakta i za Zbornik radova, uz napomenu d su svi objavljeni radovi softverski provereni i da nisu plagijati.

Dobro došli na ANTIM 2020. i prijatno uživanje u vašim zemljama i toplim stanovima, dok učestvujete u radu ove konferencije.

24. april 2020.                                                                                                                 ORGANIZACIONI ODBOR