Prijava, propozicije i uputstva

Važni datumi za organizaciju konferencije

  1. 01/03/2018Dostavljanje radova
  2. 20/03/2018Obaveštavanje o prihvatanju radova
  3. 01/04/2018Prijava učešća i uplata kotizacije
  4. 15/04/2018Preliminarni program rada konferencije
  5. 18/04/2018Izrada knjige apstrakta i zbornika radova
  6. 20/04/2018Konferencija ANTiM 2018 primena novih tehnologija u menadžmentu

Kotizacija i način plaćanja

NAČIN PLAĆANJA

Kotizacija se može uplatiti:

  • Gotovinski,
  • Na žiro-račun.

Plaćanje preko žiro-računa realizovati najkasnije do 1. aprila 2018. godine Fakultetu za strateški i operativni menadžment (FSOM), (PIB 104447249, MB 17646427), na tekući-račun broj: 165-28382-65, Addiko banka  sa naznakom “Kotizacija za ANTiM 2018 – ime i prezime uplatioca”.

Podaci za uplate iz inostranstva: Addiko banka AD Beograd, RS,

IBAN RS35165000700789232750, Fakultet FSOM, Staro Sajmište 29, Novi Beograd, Republika Srbija, SWIFT HAABRSBG, posrednička banka DEUTDEFF, Deutche Bank AG, Frankfurt am Main.

KOTIZACIJA

U zborniku radova biće objavljeni radovi koji su dobili pozitivnu recenziju i za koje je do 1. aprila 2018. uplaćena kotizacija u iznosu od 10.000 dinara za učesnike iz Srbije ili 100 EUR za učesnike iz inostranstva. U iznos kotizacije, pored prisustva konferenciji, uključen je i radni materijal, zbornik radova na USB-u ili CD-u, osveženje u pauzama skupa i koktela po završetku konferencije.

Registracija učesnika konferencije

Registracioni listi

Recenzentski listi