ANTiM-2018

5th International Conference
„APPLICATION OF NEW TECHNOLOGIES IN MANAGEMENT

Fakultet za poslovne studije i pravo i Fakultet za strateški i operativni menadžment su od 21-23. aprila 2016. godine uspešno organizovali Petu međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom “Primena novih tehnologija u menadžmentu” (“Application of New Technologies in Management and Economy” – ANTIM 2016“.

Prošle godine smo na ovom mestu razmatrali problematiku u “Pravu, ekonomijii i menadžmentu u savremenim uslovima” (LEMIMA 2015). a ove godine smo se okupili u značajnom broju, i diskutovali na temu “Primene novih tehnologija i koncepata u menadžmentu i ekonomiji (ANTIM 2016).

Bilo je sasvim prirodno da se u samom početku Konferencije, a kasnije i kroz neke radove, ne može zaobići ime i delo velikog srpskog naučnika i inovatora – Nikole Tesle, čoveka koji je izmislio dvadeset prvi vek i dao nemerljiv doprinos u razvoju visoko sofisticiranih tehnologija u kojima svet danas uživa. “Nikola Tesla nije bio samo tehnolog elektronike, već vizionar i mislilac jedne civilizacije, koja ni izdaleka nije ostvarena. Čini se da će duh ovog genije u perspektivi još više dolaziti do izražaja, jer mnogi njegovi izumi još uvek nisu primenjeni”, bile su reči Profesora Emeritusa Živote Radosavljevića, u uvodnoj i pozdravnoj reči namenjenoj prisutnima, gostima, našim profesorima i studentima na otvaranju 5. Međunarodne Konferencije – ANTIM 2016.

U radu konferencije sa radovima, učestvuju naučni radnici i privrednici iz bivših republika SFRJ, kao i strani eksperti iz Rusije, Ukrajine, Grčke, Bugarske, Austrije, Australije, Nemačke, Sjedinjenih američkih država, Španije i Australije. U pisanju 116 radova učestvovalo je ukupno oko 140 autora i koautora, doktora nauka, istraživača, studenata, teoretičara i praktičara, što dovoljno govori o interesovanju za ovu problematiku. Ova, kao i prethodne međunarodne konferencije su znatno doprinele da se naši fakulteti intenziviraju saradnju sa petnaestak stranih univerziteta i fakulteta sa skoro svih kontinenata. Veliki broj radova na ovoj konferenciji su rezultat rada profesora sa dva ili više stranih univerziteta.

U samo nekoliko sati održavanja Konferencije, prisutni u Sali su imali priliku da čuju izlaganja autora radova sa skoro svih krajeva sveta. Bili smo svedoci direktnog uključenja putem video linka, autora plenarnih radova iz Australije, Sjedinjenih američkih država, Španije i Ukraine, sa mogućnošću on line komunikacije na relaciji autor – prisutni u konferencijskoj Sali. Takođe, prisutnima su u direktnom izlaganju, svoje radove predstavili autori iz Rusije, Belorusije, Hrvatske, Austrije i Bugarske.

Ovim se pokazuje da je nauka u stanju da savlađuje nacionalne, carinske, verske, običajne i druge prepreke i da integriše različitost i širenje znanja, kao najveće ovozemaljsko bogatstvo. Ukoliko nauka bude dezintegrisana poput drugih društvenih struktura, doći će do retrogrdnih pojava i uništenja onoga što je vekovima stvarano. Ova MK, kao i drugi stručni i naučni skupovi su najbolji instrumenti za integrisanje nauke, istraživanja i naučne misli. Nauka je jedina sila u savremenom svetu koja može da eliminiše uzroke, odnosno da reši sve probleme.

U plenarnim radovim je bilo izlaganja i studenata naših Fakulteta, čime se jasno pridaje značaju prisustvu mladih i trasiraju putevi stvaranja naučnog podmladaka koji treba da nastavi putevima razvoja i promocijom nauke i naučne misli u istraživanjima. Prisutnost energije studenata – autora radova, vođenih mentorskim iskustvom naših profesora, biće značajna za uspeh ovakvih budućih međunarodnih konferencija.

Svi prispeli, prihvaćeni radovi su štampani na tri jezika i to: na engleskom, ruskom i srpskom jeziku, sa blizu 1200 strana, u dva toma. Svaki rad je prošao softversku pretragu od akreditovanog sotverskog programa radi utvrđivanja njegove autentičnosti. Ovo je značajan korak u podizanju kvaliteta rada konferencije, što će dodatno motivisati autore da u pisanju radova koriste tehnike istraživanja, analize i predstavljanja rezultata istraživanja, što po logici stvari smanjuje mogućnost i plagiranja, kao velikog problema u nauci na globalnom nivou. Svaki učesnik MK je dobio Zbornik radova u elektronskoj formi, a svi zainteresovani Zbornik radova mogu preuzeti sa sajta Fakulteta.

Svi učesnici dobijaju i SERTIFIKAT o učešću na ovoj MK koji im obezbeđuje određene poene u planiranju poslovne karijere.

Saradnja, povezivanje i integrisanje naučnih radnika sa znanjima koje poseduju u ovim vremenima složenih izazova, neminovno daju celoj našoj priči visok kvalitet. U tome nauka i ovakvi skupovi imaju nezamenljivu ulogu. Ovakva Konferencija je rezultat i jednogodišnjeg rada, tima naših kolega, sa naših fakulteta, odnosno sinergija uloženog znanja iz IT, lingvistike, menadžmenta i organizacione kulture.

Naš zadatak u budućnosti je da na ovakvim konferencijama i drugim naučnim skupovima uravnotežimo razmatranje tehnologija i čoveka, kao jedinog svesnog i razumnog bića. Od danas, kako je rekao N.Tesla – naš fakultet neće raditi za sadašnjost, već za budućnostd.

Sa željom da se još dugo viđamo i družimo, sledeća prilika je već u aprilu 2017.

Organizacioni odbor konferencije ANTiM 2016